Arbejdsliv OK 18

Vi bakker op!

Offentligt ansatte er ikke en byrde for velfærdsstaten - de er forudsætningen
Bakop

Tak for opbakningen!