Arbejdsliv OK 18

TR Stormøde - Fredericia

Mere end 10.000 tillidsvalgte sammen i Fredericia
En Loesning For Alle 3

Indtryk fra stormødet