Arbejdsliv OK 18

TR Stormøde - Fredericia

En Loesning For Alle 3
Mere end 10.000 tillidsvalgte sammen i Fredericia

Indtryk fra stormødet