Flekstidsaftale

Kreds 134 har indgået aftale om flekstid med kommunen.
Dlf Nord

Hermed får lærerne i Norddjurs fra skoleåret 2015-16 samme mulighed som andre personalegrupper for at flekse i den individuelle del af arbejdstiden.

Se aftalen HER og Tilligspapiret for skoleåret 2017-18

Det er vigtigt at have sig for øje, at fleks-tiden er medarbejderstyret, hvorfor der er tale om selvregistrering indenfor den aftalte ramme af +/- 10 timer.

Flekstiden er tiltænkt individuel forberedelse og/eller individuelle andre opgaver, som rammesat i Bilag 1.1 punkt 4-7 fra overenskomst 15.

Hvis medarbejderne anser det for hensigtsmæssigt, kan de også aftale samarbejdstid i flekstiden.

Øvrig samarbejdstid, både internt og mellem skoler, henhører altså i fikstiden, som den aftales i MED-udvalget på den enkelte skole.

Der kan selvfølgelig opstå en uforudset situation, hvor lederen må trække på sin ledelsesret, men det er der også taget højde for i Bilag 1.1, punkt 6

Ligeledes skal bemærkes, at det er i aftalens ånd, at arbejdet foregår på arbejdspladsen, hvorved det sikres, at aftalen er i overensstemmelse med arbejdstidslovens rammer for korrekt aflønning.

Fiks- og flekstiden skal drøftes og fastlægges i arbejdspladsens MED-udvalget.