Arbejdstidsaftale

Her arbejdes efter Lov 409
Lov409

Norddjurs Kommune har efter kommunalvalget tilkendegivet, at der ønskes et samarbejde om folkeskolen, og der er indledt forhandlinger om en skolealliance.