Arbejdsliv Malenes Mening

Hvorfor er jeg lærer?

Kære kollega. Hvorfor er du lærer?

Det er fredag vi tager sidste etape med kristendom i 3.b. Vi er i de afsluttende minutter efter, at børnene i grupper har sammenlignet de tre religioner islam, jødedom og kristendom. Vi har ved fælles hjælp lavet en glimrende oversigt, der tydeligt viser forskelle og ligheder mellem religionerne.

Børnene er overraskede over, at Jerusalem er en vigtig by for alle tre religioner. En dreng siger, at de må være gode til at dele, fordi de jo har flere ting til fælles. Da jeg spørger dem, hvordan de tror, det er at leve i Jerusalem, er de dog tøvende. En anden dreng siger, at måske er det ikke så godt, fordi de voksne ikke er så gode til at dele, når de har noget, som de er rigtig glade for. Han tilføjer: ”Men børnene skal altid dele”.
Jeg viser dem et ”børnevenligt” krigsbillede fra Gaza og fra Jerusalem og spørger om, hvorfor de tror, byer og huse ser sådan ud.
En finger flyver i vejret: ”Det er fordi, at for at være god til at dele, skal man ikke kun tænke på sig selv. De respekterer nok ikke hinanden, som vi gør herinde (i klassen). Jeg tror det er fordi, de ikke har lært det godt nok endnu.

Tak til de interkulturelle børn i 3.b.