Lærerløn

Der er to lønsystemer for lærere

Grundløn for lærere i folkeskolen

Alle, der er ansat efter 1. april 2000 er på grundlønssystemet og alle, der 31. marts 2000 var på løntrin 29 eller derunder kom også på grundlønssystemet. Langt de fleste aflønnes på dette system.

Lønnen fremgår af bestemmelserne i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Det er specielt i §§ 3, 4, 5 og 6, bestemmelserne om løn for ansatte i grundlønssystemet findes.

Her finder du overenskomsten.

Centralt er lønnen aftalt således:

Løntrin

Grundlønnen er løntrin 30 + 3.000 i årligt grundbeløb (31.03.2000).

Efter endt lærereksamen og fire års beskæftigelse får du et kvalifikationstillæg, så du kommer på løntrin 34 + 3.000 i årligt grundbeløb.

Efter otte års beskæftigelse stiger kvalifikationstillægget, så du kommer på løntrin 39.

Efter tolv års beskæftigelse stiger kvalifikationstillægget, så du kommer på løntrin 39 + 10.000 kr. i årligt grundbeløb.

(Lønsatser pr. 1. april 2015)

Landet er opdelt i 5 lønområder - her er anført for Djursland.

Nyansat
Grundløn
Trin 30 + 3.000

4 års beskæftigelse
Trin 34 + 3.000 

8 års beskæftigelse
Trin 39

12 års beskæftigelse
Trin 39 + 10.000

Område 0

25.896,84 

27.679,09

29.841,00

30.928,81

 

Anciennitetsløn for lærere i folkeskolen

Alle, der 31. marts 2000 var på løntrin 31 eller derover forblev på anciennitetslønsystemet.

Lønnen fremgår af bestemmelserne i Protokollat 2 til Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Det er specielt i §§ 1 og 2, at bestemmelserne om løn for ansatte i anciennitetslønsystemet findes.

Her kan du finde overenskomsten.

Den centrale slutløn, som stort set alle på anciennitetslønsystemet aflønnes efter, er på løntrin 42 + 13.000 i årligt grundbeløb (31.03.2000).

Pr. 1. april 2015 udgør løntrin 42 kr. 31.483,08 pr. måned og tillægget udgør kr. 1.414,15 kr. pr. måned.