Børnehaveklasseleder

Lønsystemer for børnehaveklasseledere

Grundløn for børnehaveklasseledere i folkeskolen

Alle, der er ansat efter 1. april 2000 er på grundlønssystemet og alle, der 31. marts 2000 var på løntrin 25 eller derunder kom også på grundlønssystemet. Langt de fleste aflønnes på dette system.

Lønnen fremgår af bestemmelserne i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Det er specielt i §§ 3, 4, 5 og 6, bestemmelserne om løn for ansatte i grundlønssystemet findes.

Her finder du overenskomsten.

(Lønsatser pr. 1. april 2015)

Centralt, og efter de gældende satser, er lønnen aftalt således:

Landet er opdelt i fem lønområder - her anført for Djursland.

Nyuddannet
Grundløn
Løntrin 27 + 2.000

Fire års erfaring
Løntrin 30
+ 2.000 

Otte års erfaring
Løntrin 32

Tolv års erfaring
Løntrin 32 + 7.000

Område 0 24.550,81 25.788,06 26.442,08 27.203,55

 

Anciennitetsløn for børnehaveklasseledere i folkeskolen

Alle, der 31. marts 2000 var på løntrin 27 eller derover forblev på anciennitetslønsystemet.

Lønnen fremgår af bestemmelserne i Protokollat 2 til Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Det er specielt i §§ 1 og 2, at bestemmelserne om løn for ansatte i anciennitetslønsystemet findes.

Her kan du finde overenskomsten.


Den centrale slutløn, som stort set alle på anciennitetslønsystemet aflønnes efter, er på løntrin 35, som pr. 1. april 2015 udgør 27.823,00 kr. i vores område.