Sygdom og ferie

Syg
Sygdom før og under ferie

Ikke alle skolelukningsperioder er ferie i ferielovens forstand.

Se den "rigtige" ferie her

 

Hvis du er syg når ferien starter

Hvis du er syg på den 1. feriedag (eller hvis du har været syg op til ferien og fortsat er syg på den 1. feriedag) vil ferien blive suspenderet, og du skal holde den på et senere tidspunkt.

Hvis du ikke er raskmeldt, inden hovedferieperioden udløber den 30. september, kan du få hovedferien udbetalt.

Husk, at du skal melde dig syg senest ved normal arbejdstids begyndelse på den 1. feriedag - spørg eventuelt din tillidsrepræsentant inden ferien, hvordan du skal melde dig syg, hvis skolen er lukket.

Hvis du bliver syg i løbet af ferien

Opstår sygdommen efter, at ferien er påbegyndt, skal den ansatte meddele arbejdsgiveren dette.

Der er så ret til at få ferien suspenderet. Ved sygdom opstået i ferien er der for de første 5 sygedage ikke ret til erstatningsferie. Det indtræder først efter 5. sygedag.

Meddelelse om sygdom skal gives arbejdsgiveren inden normal arbejdstids begyndelse på første sygedag. Meddeler den ansatte det fx først på 3. sygedag, vil erstatningsferie for sygedage opstået i ferien først tælle efter 8. sygedag.

Det er også i disse tilfælde vigtigt som ved sygdom opstået før ferie at være oplyst om, hvordan og til hvem sygemeldingen skal meddeles.

Sørg for at få kvittering - evt. ved at sende det cc til dig selv - på afsendelsen.

I modsætning til sygdom opstået før ferien skal der ved sygdom opstået i ferien indhentes en lægeerklæring.

Du skal selv betale for erklæringen. Også ved sygdom under ferie i udlandet skal der indhentes dokumentation for, at der er indtruffet sygdom.

I tvivlstilfælde kan du kontakte kredsen - og hvis det er i uge 28-31 bedes du ringe til

Kreds 134: 86 32 57 66